Hjemmeside disclaimer

her finder du alle lovpligtige oplysninger om hjemmesiden og udbyderen.

Hjemmesidensudbyder

May Marketing
Kaniavej, 13
6960 Hvide Sande
CVR: 37448826

Ansvarlig

Malte Mayrberger

Kontakt

Telefon: 93 99 60 30
E-Mail: malte@maymarketing.de

EU-platform foronlinetvistbilæggelse

Tvister mellem forbrugere og forhandlere i forbindelse med online-købekontrakter eller online-tjenesteydelseskontrakter kan bilægges på Den europæiske unions platform for onlinetvistbilæggelse.

Lovgivning om forbrugernes tvistbilæggelse

Vi er hverken villige eller forpligtet til at deltage i tvistbilæggelsesproceduren med et tvistbilæggelsesorgan.

Vilkår ogbetingelser

Vilkår og betingelser for brug af https://maymarketing.dk

Brugen af https://maymarketing.dk (herefter “hjemmesiden”) er underlagt nedenstående betingelser. Såfremt du ikke kan acceptere betingelserne, beder vi dig forlade Hjemmesiden uden at gøre yderligere brug af den.

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet på hjemmesiden gøres offentligt tilgængeligt i oplysningsøjemed.
May Marketing tilstræber, at indholdet er ajour, men vi kan ikke garantere, at indholdet er komplet, korrekt eller udtryk for gældende ret.

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider tilvejebragt af tredjemand, over hvilke May Marketing ikke har kontrol.

May Marketing tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at hjemmesiden ikke indeholder virus, orm, trojanske heste eller lignende. May Marketing garanterer imidlertid ikke, at hjemmesiden er fri for sådanne skadelige programmer og fraskriver sig ethvert ansvar for tab som følge af skadelige programmer, som er modtaget fra hjemmesiden eller via filer, som kan downloades fra hjemmesiden.

Immaterielle rettigheder

Hjemmesiden indeholder ophavsretligt beskyttet materiale og andet materiale beskyttet af andre immaterielle rettigheder. Du må alene benytte hjemmesiden i overensstemmelse med de rettigheder, som lovgivningen giver dig.
Enhver anden benyttelse kræver forudgående skriftlig tilladelse fra May Marketing.

Behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler personoplysninger i May Marketings privatlivspolitik

Lovvalg og værneting

Brugen af denne hjemmeside er undergivet dansk ret, og tvister, der udspringer af eller vedrører hjemmesiden, skal behandles af de danske domstole.

Scroll to Top